Füle község címere                  

Füle község honlapja

 

Szíves elnézését kérjük, az oldal feltöltés alatt áll. A feltöltés folyamatos!

 

Füle Község polgármestere és Jenő Község Polgármestere

 

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal

 

jegyző

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól

 

A munkavégzés helye:

 

Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22.

 

Fejér megye, 8146 Jenő, Batthyány utca 53.

 

Ellátandó feladatok:

 

A jegyző számára a Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

 

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskolai igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • közigazgatásban szerzett legalább 2 éves tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a Kttv. 45. § (4) bekezdése szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, egyéb képzettségeket igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 24.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubicza József polgármester nyújt, a 06/22-576-058-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2018, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Elektronikus úton Gubicza József részére a fule.polgarmester@t-online.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Gubicza József, Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatok elbírálásáról és a jegyző kinevezéséről Gubicza József és Kerekes Ildikó polgármesterek döntenek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének módja:

 

 • Füle Község honlapja – 2018. január 12.
 • Jenő Község honlapja – 2018. január 12.

 jegyzői_pályázati_kiírás.pdf

 

 

 

Füle Község Önkormányzata pályázatot hirdet óvodavezető beosztás betöltésére. A részletes pályázati felhívás megtalálható a kozigallas.hu portálon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek:

 • Székesfehérvári Járási Hivatal ügyfélfogadása
  2016-05-17 11:13:07

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Járási Hivatal ügyintézője új időpontban: minden héten kedden 9:00 - 9:30-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében!

 • Kormányablak ügyfélfogadása
  2015-09-17 09:51:13

  Polgárdi Batthyány u. 132.

   

  hétfő 07:00-17:00

  kedd 08:00-12:00

  szerda 08:00-16:00

  csütörtök 08:00-18:00

  péntek 08:00-12:00

 • Székesfehérvári Járási Hivatal Ügyfélfogadása
  2015-04-15 07:56:37

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Székesfehérvári Járási Hivatal ügyintézője április hónaptól a Polgármesteri Hivatalban minden csütörtökön 9:00-10:00 óráig tart ügyfélfogadást!

 • Új honlap

  Elindult új honlapunk, az adatok feltöltése folyamatos.

Asztali nézet