FÜLE Község Honlapja

Üdvözöljük

Kiss Róbert

polgármester

Széchenyi 2020

 

Elérhetőségek

Füle Község Önkormányzata


cím: 8157 Füle, Petőfi utca 22.


tel.: 06-22-576-058


fax: 06-22-576-059

email: fule.iktatas@t-online.hu


hivatali kapu: FULEONK


KRID:  459540399


adószám: 15364421-2-07


Jenői Közös Önkormányzati Hivatal Fülei kirendeltsége


cím: 8157 Füle, Petőfi utca 22.


telefon: 06-22-576-058


telefax: 06-22-576-059


e-mail: fule.iktatas@t-online.hu


hivatali kapu: FKOH


KRID:  310988398


adószám: 15811617-1-07

 

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Jenői Közös Önkormányzati

Hivatal Fülei kirendeltségében:

 hétfő:  800-1500
 kedd: 800-1500
 szerda: 800-1500
 csütörtök: 800-1500
 péntek: 800-1200

Magyar Falu Program

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések  
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  
Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  
Adat megnevezése Megjegyzés
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  
Adat megnevezése Megjegyzés
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
Közzétételi egység: Működési statisztika  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
3.2 Költségvetések, beszámolók  
Közzétételi egység: Éves költségvetések  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Költségvetési rendelet
Közzétételi egység: Számviteli beszámolók  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolók
Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Zárszámadási rendelet
3.3. Költségvetések, beszámolók  
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma  … fő
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke Átlag bruttó …..- Ft/hó.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Illetmény, munkabér, rendszeres juttatások: bruttó ……- Ft/hó
Közzétételi egység: Támogatások  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nincs
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére nincs
Közzétételi egység: Szerződések  
Adat megnevezése Megjegyzés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama Szerződés megnevezése:
 
Szerződés tárgya:
 
Szerződő felek:
Megrendelő:
Tervező:
Szerződés értéke: ….- + Áfa
Közzétételi egység: Koncessziók  
Adat megnevezése Megjegyzés
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó rendszerek üzemeltetésére.
 
Hatálybalépés: 2004. január 1.
Időtartama: … év
Szerződő felek:
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  
Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nincs